Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70


Fritidsulykkesforsikring

De fleste ulykker skjer i hjemmet.


Fritidsulykkesforsikringen er ikke lovpålagt,
men er et tillegg til yrkesskadeforsikringen for å bedre de ansattes personforsikringer.
Forsikringen har tilnærmet samme erstatningsutmåling som yrkesskadeforsikring, men gjelder ikke ved sykdom.
Forsikringen dekker de ansatte ved ulykke hele døgnet.

Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt ansatte er på jobb eller har fritid.
Forsikringen dekker varig arbeidsuførhet, varig medisinsk invaliditet og død som skyldes ulykke og ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

 

MEDISINSK INVALIDITET

ERVERVSUFØRHET

DØD

ULYKKE

SYKDOM

ULYKKE

SYKDOM

ULYKKE

SYKDOM

Yrke

Fritid

Yrke

Fritid

Yrke

Fritid

Yrke

Fritid

Yrke

Fritid

Yrke

Fritid

Fritidsulykke

 

4,5G

     

22-30G

     

15G

   

 

Kontakt Pareto for et godt tilbud til deg og dine ansatte!