Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70


Reiseforsikring

Tjenestereise- og helårs reiseforsikring     

Trygghet på reisen.

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

  • Forsikringen gjelder til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker).
  • Forsikringen gjelder til fordel for dennes ektefelle/samboer/barn, medregnet fosterbarn, samtlige med samme adresse i Folkeregisteret som forsikringstaker, dersom det er tegnet familiereiseforsikring.
  • Barn av forsikringstaker/dennes ektefelle/samboer, er omfattet av forsikringen. Det er en forutsetning at det er tegnet familiedekning og at barnet har felles folkeregistrert adresse med én av foreldrene.
  • Helårs reiseforsikring inkl. familie på tjeneste-/ferie- og fritidsreise

 

Reisesyke

Ubegrenset

Hjemtransport

Ubegrenset

Ulykke/død voksen

100.000 pr. person

Reisegods, arbeidsgivers effekter
Enkeltgjenstand

10.000
15.000

Reiseavbrudd

20.000 pr. skade

Privatansvar/Reiseansvar

6.000.000

Rettshjelp

inkludert

Innhenting av reiserute

20.000 pr. person max. kr. 50.000

Avbestilling inntil

20.000

Forsinket reisegods

2.500 pr. person

 

--------------------------------------------------------------------------

HENVENDELSE SOS International tlf. +45 70 10 50 50
--------------------------------------------------------------------------