Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70


Gruppelivsforsikring

Dødsfall uansett årsak:

Erstatning
Død uansett årsak

Tilfaller 
Ektefelle/Samboer*

Forsikringssum
Eksempelvis 10G fast sum

Forsikringen gjelder alle fast ansatte.
Utbetaling av forsikringssummene skjer til:
1. Ektefelle/samboer (må oppfylle lovens krav). Fraskilt eller lovformelig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen.
2. Livsarvinger (barn).
3. Testamentarvinger
4. Arvinger etter loven
Når du meldes ut av gruppelivsforsikringen før du har fylt 67 år, har du rett til å tegne en individuell livs- og eller uføreforsikring med samme forsikringssum og varighet,
uten krav om helseerklæring. Dette er spesielt viktig å ta hensyn til dersom du er syk eller har fått en diagnose. Dersom du ønsker å benytte deg av denne retten, må du gi
forsikringsselskapet beskjed så snart som mulig og senest innen 6 måneder etter at du ble meldt ut av forsikringsordningen. Informasjon om rett til å tegne fortsettelsesforsikring får du utlevert fra arbeidsgiver.