Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70


Skademelding

 

 

Ved skade skal forsikringsselskapet kontaktes ved å bruke ett av skademeldingsskjemaene nederst på denne siden. Ved spørsmål eller uklarhet om hvilket skjema som skal brukes, skal Glatre Forsikring kontaktes:

 

GlaTre Forsikring

Dronningensgt. 3
Postboks 9
4661 Kristiansand
Telefon: 91 64 89 70
e-post: glatre@pareto.no

 

NB! Viktig ved ansvarsskader: Den som mottar krav om erstatning MÅ IKKE delta i diskusjon eller drøftinger med skadelidte om ansvar foreligger eller ei.

 

Ved skader på ting: Dersom skaden er erstatningmessig vil forsikringsselskapet gi retningslinjer for reparasjonsarbeidet. Inntil forsikringsselskapet overtar fremdriften av reparasjonsarbeidet må den enkelte bedrift tilstrebe å redusere skadens omfang ved hjelp av midlertidige reparasjoner etc. Ønsker bedriften å utføre deler av reparasjonen selv, må dette avtales med forsikringsselskapet. Spørsmål om taksten kan tas opp direkte med takstmann.

 

Ved yrkesskadeforsikring og fritidsulykke: Arbeidsgiver plikter å melde fra til Trygdekontoret på folketrygdens skjema A1. Kopi av dette skjemaet vedlegges skademeldingen. Ved dødsfall skal kopi av dødsattest og skifteattest vedlegges skademeldingen.

 

 

Skademeldingsskjema for: 

Ansvarsskade

Bygningsskade

Dødsfall

Driftsløsøre

Brann i motorvogn

Tyveri av motorvogn

Ulykkesskade

Verdigjenstander

Yrkesskade