Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70


Næringsbilforsikring

GlaTre forsikring gjør bilforsikring enkelt, rimelig og oversiktlig for din bilpark!

 

Forsikringen gir deg FRI KJØRELENGDE, INGEN BONUSTAP VED SKADE OG INGEN ALDERBEGRENSING FOR FØRER (bortsett fra lovens krav)

 SLIK ER FORSIKRINGEN BYGD OPP:

  • Trafikkansvarsforsikring – den obligatoriske trafikkforsikringen som gjelder ved trafikkuhell. Dekningen erstatter personskader, samt skader som påføres andres kjøretøy- og eiendom.
  • Delkasko- gir erstatning ved brannskade, tyveri av eller fra kjøretøyet og skade etter tyveriforsøk, glasskader samt veihjelp.
  • Kasko- erstatter vognskade i tillegg til alle skader under delkasko.
  • Kasko med utvidet motorskadeforsikring - dekker skader som under kasko samt skade på motor, gir, kraftoverføring o.l. Forsikringen tilbys enkelte biler som er under 8 år og har gått mindre enn 150.000km.
  • Biler som er forsikret med kasko eller kasko med utvidet motorskadeforsikring har inkludert leiebil i inntil 10 dager.
 

Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret.

For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene.

NB! Ved skade er det den enkelte bedrifts poliser og vilkår som gjelder.