Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70


Industriforsikring

Tilpasset pakke sikrer ”FORSIKRING SOM VIRKER”

FORSIKRINGEN OMFATTER BLANT ANNET FØLGENDE, NÅR DEKNINGER ER NEVNT I FORSIKRINGSBEVISET:

 • Maskiner, inventar, løsøre.
 • Varelager
 • Bygning

ELLERS ER FØLGENDE TILLEGGSDEKNINGER INKLUDERT:

 • Uteglemte ting/Feilvurdering – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til 10 % av forsikringssummen for bygning, maskiner og løsøre, maksimalt kr. 500.000
 • Rydningsomkostninger – førsterisiko. Erstatningen begrenset til kr. 3.500.000
 • Påbud fra offentlig myndighet – førsterisiko. Erstatningen begrenset til kr. 3.500.000
 • Prisstigning etter skade. Maksimalt 20 % av erstatningen.
 • Rekonstruksjon av arkiver – førsterisiko. Erstatningen begrenset til kr. 3.500.000
 • Gjerder og porter – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til kr. 100.000
 • Investeringer/Nyanskaffelser – førsterisiko.  Erstatningen er begrenset til 10 % av
  forsikringssum for bygninger, maskiner og løsøre, maksimalt kr. 10.000.000.
 • Utgifter til utskiftning av låssylindre når fare for misbruk er overhengende og tap av nøkkel er omfattet av dette avtalevilkår.
 • Modeller, mønstre og former – førsterisiko. Erstatningen er begrenset til kr. 350.000.
 • Ansattes klær og effekter i låst garderobeskap kr. 5.000 pr skap
 • Penger og verdipapirer inntil
  kr. 15.000 når de oppbevares i låst skuff eller skap og inntil kr. 5.000 når de oppbevares i ulåst kassaapparat
 • Skade på leide rom begrenset til
  kr. 25.000
 • Ran og overfall på forsikringsstedet, og under transport. Innenlands er erstatning for penger og verdipapirer herunder telefonkort eller andre papirer som gir ihendehaveren en rettighet er begrenset til kr. 150.000

Utover standard dekninger og forsikringssummer kan det tegnes utvidelser og andre relevante dekninger:

 • Ting som tilhører andre.
 • Ran i egne lokaler og under transport.
 • Bygningsmessig innredning.
 • Tyveri fra opplag under åpen himmel.
 • Innbrudd i plasthall
 • Brann i fremmed virksomhet - driftstap
 • Penger/verdipapirer.
 • Lønn til ansatte.

Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene som er vedlagt polisen.

NB! Ved skade er det den enkelte bedrifts poliser og vilkår som gjelder.

Ansvar:
Alle bedrifter i Norsk Trevare bør være dekket med bedriftsansvar og produktansvar. Forsikringssum må være minimum 150G for å tilfresstille Norsk Standard 34

Avbrudd:
Produksjonsbedrifter i Norsk Trevare bør dekket seg med en avbruddsdekning på minimum 12 mndr.