Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70
Norske Trevarer forsikringsavtale

 

HVORFOR VELGE GLATRE FORSIKRINGFORSIKRING SOM VIRKER:
Foreningen, i samarbeid med Pareto Forsikringsmegling AS, gir din trevarebedrift det beste tilbudet!

PRIS OG VILKÅR:
Foreningen representerer et stort volum som sikrer bedre priser og vilkår enn den enkelte oppnår ved å stå alene. Jo flere medlemmer som benytter tilbudet, jo sterkere blir ordningen!


TRYGGHET:
Pareto tilbyr årlig gjennomgang og behovsanalyse av medlemsbedriftene. Foreningen og Pareto bistår i kompliserte skadesaker.


SKREDDERSØM:
Forsikringene er spesialtilpasset bransjen. Ingen bedrifter er like og kan ha forskjellige behov. Pareto har god kunnskap og meglere med lang erfaring som hjelper deg med en forsikringspakke som er skreddersydd til din trevarebedrift.


FLEKSIBILITET:
GlaTre benytter flere forsikringsselskap for å sikre de beste produktene for medlemmene.


ENKELT:
Ett kontaktpunkt, uavhengig av forsikringsprodukt og forsikringsselskap. Enklest mulig for deg!

 

Pareto Forsikringsmegling tilbyr årlig gjennomgang av ditt forsikringsprogram!

Men du kan kontakte oss når som helst for en gjennomgang av din bedrift sine forsikringer og forsikringsbehov.GlaTre Forsikring har valgt Landbruksforsikring som forsikringsgiver for sine person-/tingforsikringer og SpareBank1 for pensjonsforsikringer.