Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70
Næringsbilforsikring

Fri kjørelengde, ingen bonustap ved skade

 SLIK ER FORSIKRINGEN BYGD OPP:

 • Trafikkansvar – den obligatoriske trafikkforsikringen som gjelder ved trafikkuhell. Dekningen erstatter personskader, samt skader som påføres andres kjøretøy- og eiendom.
 • Delkasko- gir erstatning ved brannskade, tyveri av eller fra kjøretøyet og skade etter tyveriforsøk, glasskader samt veihjelp.
 • Kasko- erstatter vognskade i tillegg til alle skader under delkasko.
 

HVA OMFATTES?

 • Trafikkansvar
 • Fører- og passasjerulykke
 • Brann og tyveri
 • Skifte og reparasjon av glass
 • Veihjelp
 • Vognskade
 • Begrenset identifikasjon
 • Leiebil – dekkes inntil 10 dager
 • Dekk og felger
 • Fastmontert tilleggsutstyr
 • Rettshjelp
 • Kriseforsikring
 • Yrkesløsøre

Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret.

For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene.

NB! Ved skade er det den enkelte bedrifts poliser og vilkår som gjelder.