Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70
Industriforsikring

Tilpasset pakke sikrer RIKTIG FORSIKRING TILPASSET DITT BEHOV TIL RETT PRIS

 

FORSIKRINGEN OMFATTER BLANT ANNET FØLGENDE, NÅR DEKNINGER ER NEVNT I FORSIKRINGSBEVISET:

 • Maskiner, inventar, løsøre.
 • Varelager
 • Bygning

UTOVER STANDARD DEKNINGER OG FORSIKRINGSSUMMER KAN DET TEGNES UTVIDELSER OG ANDRE RELEVANTE DEKNINGER:

 • Ting som tilhører andre.
 • Ran i egne lokaler og under transport.
 • Bygningsmessig innredning.
 • Tyveri fra opplag under åpen himmel.
 • Innbrudd i plasthall
 • Brann i fremmed virksomhet - driftstap
 • Penger/verdipapirer.
 • Lønn til ansatte.

Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene som er vedlagt polisen.

NB! Ved skade er det den enkelte bedrifts poliser og vilkår som gjelder.


ANSVAR:
Alle bedrifter i Norsk Trevarer bør være dekket med bedriftsansvar og produktansvar. Forsikringssum må være minimum 150G for å tilfredsstille Norsk Standard. 


AVBRUDD:
Pareto anbefaler at produksjonsbedrifter i Norske Trevarer bør forsikre seg med en avbruddsdekning på minimum 12 mndr.