Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70
Byggsikkerhetsgaranti

Bruker du bankgaranti i dag, bør du sjekke ut dette!

Norske Trevarer gjør garantistillelse enklere og billigere for deg med å erstatte bankgarantien med en forsikring.

De fleste entreprisekontrakter krever at entreprenøren stiller sikkerhet til bestilleren som garanti for at engasjementet kan fullføres. Sikkerheten gjelder også ansvar i reklamasjonstiden etter at entreprisen er fullført. Kombiner en utførelsesgaranti med en reklamasjonstidsgaranti, så får du Byggsikkerhet etter Bustadoppføringslova.

Ta kontakt hvis du vil vite mere om dette:

 

glatre@pareto.no

Tlf 91648970