Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70
Behandlingsforsikring

Helseforsikring hjelper den ansatte ut av den offentlige helsekøen, til behandling i det private helsevesen og raskt tilbake til jobb.

Norge er et godt land å bo i dersom du blir akutt syk. Du er da garantert rask og effektiv hjelp. Men hva med de lidelsene som ikke er definert som akutte? Gjennomsnittlig ventetid i offentlig helsevesen er i dag ca. 3 måneder. Til enhver tid står det over 200.000 personer i behandlingskø.

 

STADIG FLERE BEDRIFTER TEGNER BEHANDLINGSFORSIKRING FOR SINE ANSATTE

Privat behandlingsforsikring er et supplement til det offentlige helsevesen, slik som privat pensjon betalt av arbeidsgiver er til folketrygden. Mange små og store bedrifter ønsker å sikre seg mot store kostnader i forbindelse med sykefravær. Behandlingsforsikring for ansatte i bedriften kan gi denne sikkerheten. Å tegne behandlingsforsikring er et spørsmål om prioritering. Hva er verdien av rask behandling for den ansatte og for arbeidsgiver? Er det lønnsomt å bruke ressurser på å skape denne tryggheten?

Fordeler med GlaTre Behandlingsforsikring:

- Det kreves ikke levering av helseerklæring, kun en bekreftelse fra daglig leder på at deltagere er 100% arbeidsdyktige på tegningstidspunkt

- Fast pris pr ansatt 

- Forsikringen tegnes på antall ansatte og ikke med navn. Forsikringen er dermed enklere å administrere

- Det er mulig å forsikre ektefeller i bedriftens forsikringsordning (må levere helseerklæring)


Ta kontakt med Pareto for tilbud.