Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70
Behandlingsforsikring

Helseforsikring hjelper den enkelte ut av helsekøen og raskt tilbake til jobb.

Norge er et godt land å bo i dersom du blir akutt syk. Du er da garantert rask og effektiv hjelp. Men hva med de lidelsene som ikke er definert som akutte? Gjennomsnittlig ventetid i offentlig helsevesen er i dag ca. 3 måneder. Til enhver tid står det rundt 265.000 personer i behandlingskø.

 

STADIG FLERE BEDRIFTER TEGNER BEHANDLINGSFORSIKRING FOR SINE ANSATTE

Privat behandlingsforsikring er et supplement til det offentlige helsevesen, slik som privat pensjon betalt av arbeidsgiver er til folketrygden. Mange små og store bedrifter ønsker å sikre seg mot store kostnader i forbindelse med sykefravær. Behandlingsforsikring for ansatte i bedriften kan gi denne sikkerheten. Å tegne behandlingsforsikring er et spørsmål om prioritering. Hva er verdien av rask behandling for den ansatte og for arbeidsgiver? Er det lønnsomt å bruke ressurser på å skape denne trygghete.

Ta kontakt med GlaTre forsikring for tilbud.